Første klubbkveld etter sommerferien

Mandag 24/8 er det klubbkveld ved Selmerhuset kl. 18:15-20:00.

Tema for kvelden er «Lian leiken». Det blir 5 poster med ulike aktiviteter, som kålrotstaffet, trefotløp osv.

På slutten av klubbkvelden skal det planlegges aktiviteter til Myradagen, og vi spiser is og alle forteller om prosjektet sitt.

Både gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til et nytt semester!