Kontakt

Byåsen 4H
c/o Erik Riis-Johansen
Midtre Flatåsveg 20

7099 Flatåsen

E-post: erikriis@gmail.com
Telefon: 908 34 414

Organisasjonsnummer: 994 676 482
Kontonummer: 4285 15 57096
Vipps-nummer: 128667

Styret

Styret i Byåsen 4H er valgt på årsmøtet i klubben. 

  • Ådne Riis-Johansen, aadne@riis-johansen.net
  • John Lohsen
  • Joris Van de Zwart
  • Eskil Riis-Johansen
  • Brage Skrivervik-Lunde
  • Oscar Danielsen

Klubbrådgivere

De voksne i 4H kalles klubbrådgivere. 

Erik Riis-Johansen
Klubbrådgiver A (kontaktperson, styret, politiattester)
Telefon: 908 34 414
E-post: erikriis@gmail.com

Christer Lunde
Klubbrådgiver B
Telefon: 951 72 648
E-post: christer.lunde@gmail.com

Hanne Marie Myran
Klubbrådgiver B
Telefon: 975 89 809
E-post: hanne.myran@gmail.com